De oorsprong van Yoga

yoga-studio-almere-maharshi-patanjali

Het woord Yoga komt uit het Sanskriet. Het betekent letterlijk verbinden, samenvoegen, vastmaken, het juk opleggen bij trekdieren. In de eeuwenoude traditie van India betekent Yoga ‘vereniging met God’.

Twee eeuwen voor Christus schreef Patanjali De Yoga Sutra’s. Deze klassieke tekst bestaat uit 195 uitspraken. In de tweede uitspraak formuleert Patanjali de doelstelling van Yoga met de volgende woorden: ‘Yoga is het stilleggen van het denken (de wervelingen van de geest).’

Om dit doel te bereiken ontvouwt Patanjali een 8-voudig pad:

  1. Naleven van ethische voorschriften (zuiverheid, soberheid, tevredenheid, studie van de veda´s, overgave aan God).
  2. In acht nemen van leefregels (geweldloosheid, waarachtigheid, kuisheid en onbaatzuchtigheid).
  3. Beoefenen van houdingen.
  4. Beheersen van de adem.
  5. Inkeer.
  6. Concentratie.
  7. Meditatie.
  8. Contemplatie.

Het is niet eenvoudig om de inzichten van Patanjali te doorgronden. In de westerse, geseculariseerde wereld wordt niet God, maar het leven in materiële zin als hoogste goed beschouwd. In het verwezenlijken daarvan is het stilleggen van het denken onvoorstelbaar. ‘Ik denk, dus besta ik’, schreef de beroemde filosoof Descartes. De westerse mens gelooft in wetenschap. Met de techniek die op wetenschap is gebaseerd, zet hij de wereld naar zijn hand.

In tegenstelling tot het westerse denken gaat het oosterse denken gaat uit van verschillende niveaus van bewustzijn. Daarbij wordt het rationele denken overtroffen door vormen van bewustzijn die pas bereikt kunnen worden wanneer de wervelingen van het denken in meditatie worden stilgelegd.

Wil je meer weten over de verspreiding van Yoga, lees dan: De verspreiding van Yoga.

Wil je meer weten over de betekenis van Yoga voor het westen, lees dan: De betekenis van Yoga voor het westen.

Neem contact met mij op

Ik ben nu niet aanwezig, maar stuur mij een mail dan neem ik zo spoedig mogelijk contact met je op. Lieve groet, Willeke

Niet leesbaar? Verander de tekst. captcha txt