Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Yoga Studio Almere

 

* Deelnemer geeft middels het lesrooster aan welk abonnement hij/zij wenst te volgen. Het lidmaatschap is voor onbepaalde tijd doch voor tenminste drie kalendermaanden.

* Indien de deelnemer het lidmaatschap wenst te beëindigen geldt een opzegtermijn van
1 volledige kalendermaand. Opzegging dient altijd schriftelijk of per email te gebeuren. De opzegging is compleet wanneer deelnemer een bewijs van opzegging heeft ontvangen.

* Het lesgeld is een vast bedrag per maand. Het verschuldigde lesgeld wordt middels automatische incasso afgeschreven.

* Het lesgeld is het bedrag zoals dat vermeld staat op het de website https://www.yogastudioalmere.nl .Dit bedrag geldt per maand ongeacht hoeveel lessen er in deze maanden plaatsvinden.

* Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen van de deelnemer zal Yoga Studio Almere de vordering uit handen geven. De kosten hiervan zijn voor rekening van de deelnemer.

* Een gemiste les kan binnen 4 weken worden ingehaald. Een inhaalles kan maximaal 1 week vooruit geboekt worden. Een gereserveerde inhaalles waaraan niet wordt deelgenomen, kan niet nogmaals gepland worden. Niet ingehaalde lessen komen in alle gevallen aan het einde van het jaar te vervallen. In te halen lessen kunnen niet aan derden worden overgedragen. Er kunnen aan het inhalen van lessen geen rechten worden ontleend. Tijdige annulering van een Yoga les door een deelnemer heeft -ongeacht de reden- geen invloed op het lesgeld.

* Er vindt nimmer restitutie van lesgeld plaats.

* Wees minimaal 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig zodat we op tijd kunnen beginnen.

* Trek makkelijk zittende schone kleding aan. Korte broek prima maar geen boxer short.

Eigen Yogamat handdoek meenemen.

* Met betrekking tot persoonlijke hygiëne de ruimte met schone handen en voeten (met sokken)

betreden (5 tenen) sokjes aan te bevelen.

*  Graag rust in de Yoga ruimte, om optimaal tot ontspanning te komen.

* Frisdranken e.a. dranken zijn niet toegestaan in de ruimte. Water in afgesloten bidon is wel toegestaan.

* Gelieve te parkeren op eigen terrein, indien mogelijk.

* Bij het niet nakomen van een van de hierboven genoemde bepalingen, houdt YSA zich het recht voor de betreffende cursist de toegang tot YSA en zalencentrum tijdelijk of definitief te weigeren zonder dat hij/zij aanspraak kan maken op al betaalde cursusgelden van welke aard dan ook.

*Bevriezing van het abonnement is mogelijk op voorschrift van arts/fysiotherapeut.

* Tijdens de aangegeven vakantie-/nationale feestdagen zijn er geen lessen/of zal er een aangepast rooster worden aangeboden. Dit aangepaste rooster staat dan op de website vermeld.

* Facturen voor Personal coaching dienen voorafgaand aan de lessen te zijn voldaan.

* Personal coaching kan tot 24 uur voor aanvang van de les worden geannuleerd. Bij annulering minder dan 24 uur voor aanvang van de training (op werkdagen), wordt het volledige tarief in rekening gebracht.

* Yoga Studio Almere is met nadruk geen opleidingsinstituut voor Yogadocenten. Het is dan ook niet toegestaan de informatie en/of oefeningen te gebruiken voor eigen (toekomstige) beroepspraktijk (c.q. Fitness, Sport-,Pilates- Yogalessen e.d.)

* Het volgen van Yogalessen is geheel voor eigen risico van de deelnemer. Yoga Studio Almere is niet verantwoordelijk voor- en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of verlies en/of diefstal van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor-, tijdens -of na de Yogales. Opzettelijk achterhouden van medische informatie is voor eigen risico en eigen verantwoording.

* Yoga Studio Almere behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

* Yoga Studio Almere behoudt zich het recht voor jaarlijks een prijswijziging door te voeren. Deelnemers worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

* Met de publicatie van deze Algemene Voorwaarden vervalt de vorige versie.

Neem contact met mij op

Ik ben nu niet aanwezig, maar stuur mij een mail dan neem ik zo spoedig mogelijk contact met je op. Lieve groet, Willeke

Niet leesbaar? Verander de tekst. captcha txt