Disclaimer

De volgende voorwaarden en condities zijn van toepassing op de site van Yoga Studio Almere. Door het bezoeken van deze website accepteer je de termen en condities zoals hieronder genoemd.

 

Betrouwbaarheid en verantwoording

Deze internetsite wordt je aangeboden door Yoga Studio Almere. Aan deze internetpublicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie wordt samengesteld, kan dit materiaal informatie bevatten die incorrect en/of incompleet is. Yoga Studio Almere is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade die een gevolg is van het gebruik van de informatie van deze website. Yoga Studio Almere behoudt het recht om zonder voorafgaande waarschuwing correcties en veranderingen in de termen en condities, informatie, logo’s, afbeeldingen en foto’s aan te brengen. Bepaalde hyperlinks in deze site brengen je naar sites van derden, waarbij Yoga Studio Almere niet aansprakelijk is voor de daar aangeboden informatie.

 

Copyright

Op de inhoud van deze site (teksten, beelden, geluiden en programmatuur en databanken) rusten intellectuele eigendomsrechten, waaronder in ieder geval begrepen moet worden auteursrecht, databankenrecht en merkenrecht. Het materiaal op deze sites mag alleen door een geregistreerde bezoeker gebruikt worden. Het is niet toegestaan wat je op deze site aantreft te exploiteren of te verveelvoudigen of anderszins te verhandelen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Yoga Studio Almere. Via het contactformulier kun je contact opnemen voor meer informatie over het gebruik van het materiaal.

 

E-mailgebruik

Aan Yoga Studio Almere toegezonden mails worden vertrouwelijk behandeld. Desondanks kan Yoga Studio Almere niet garanderen dat de mails niet door derden geraadpleegd kunnen worden. Yoga Studio Almere is hier op geen enkele wijze voor aansprakelijk. De gegevens (waaronder naam, adres en telefoonnummer) die worden opgegeven voor de beantwoording van de mails zullen alleen voor dát doel worden gebruikt. Alle gegevens die je ons stuurt, dienen juist en rechtsgeldig te zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.

 

Geldende jurisdictie

Deze termen en condities zijn van toepassing volgens het geldende recht in Nederland. Ontstane conflicten zijn in eerste instantie onderworpen aan het regime van het geldende recht zoals dat in Nederland van toepassing is. Yoga Studio Almere behoudt zich het recht voor om de inhoud van de sites en de tekst van deze juridische verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Op alle met Yoga Studio Almere gesloten overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Yoga Studio Almere van toepassing.

Neem contact met mij op

Ik ben nu niet aanwezig, maar stuur mij een mail dan neem ik zo spoedig mogelijk contact met je op. Lieve groet, Willeke

Niet leesbaar? Verander de tekst. captcha txt